Miljø


Vi inddrager miljøet og er derfor med til at styrke din grønne profil


Miljøvenlig skilteproduktion


Når vi skilter med en grøn profil, mener vi det. Det betyder, at vi ikke stopper ved grønne valg af materialer, produktion, mulighed for genanvendelse osv. Vi udvælger også samarbejdspartnere, der har samme holding.Der er vægt bag ordene, når vi udvælger leverandører til vores værdikæde


Klik og læs mere om dokumentation bag den grønne profil hos vores primære leverandører:

Vi ønsker at arbejde for et bedre samfund. Derfor har vi fokus på bedre miljø og bedre trivsel.

Lysforurening

Mange skilte med lys kan virke blændende og være til gene for sine omgivelser. Vores LED er uden undtagelse dæmpbare, det betyder lyset kan reguleres således generne undgås.

 

Vores bidrag til delmål 7.2

Delmål 7.2 Der skal være betydeligt mere bæredygtig energi


Vi indkøber strøm gennem EstiEnergia. Al strøm til vores produktion og administration leveres fra enkombination af vindenergi, biomasse og sekundært affald.

 

Biomasse, er en vedvarendeenergi, der omfatter biogas, halm og restprodukter fra skovproduktion, såsomtræflis.

 

Sekundært affald, som erindustrielle biprodukter og restprodukter der generes efter afslutning af enfremstillingsproces


Vores bidrag til delmål 7.3

Delmål 7.3 Vi skal inden 2030 blive dobbelt så hurtige til at forbedre energieffektivitet.


Alle vores skilte med lys er bestykket med topmoderne LED, som er 4-5 gange mere energieffektive end halogen og lysrør. Dertil er LED fri for kviksølv.

I samarbejde med vores primære leverandør af LED, Samsung & Interone, udvikles der konstant i retning af endnu mere effektive lyskilder.


Vores bidrag til delmål 8.4

Delmål 8.4: Vi skal fortsat blive bedre til at bruge ressourcer mere effektivt i forbrug og produktion.


Gennem konstant optimering af vores produktion sikrer vi at spild i produktionen minimeres til et absolut minimum.


Vores bidrag til delmål 8.5

Delmål 8.5 Inden 2030 skal vi opnå, at alle mænd og kvinder har et produktivt og anstændigt job, hvor de får lige løn for lige arbejde. Dette gælder også for unge og for personer med handicap.


Vores medarbejdere er et ekstremt vigtigt aktiv. Derfor sætter vi en ære i at tilbyde en arbejdsplads med mulighed for trivsel, arbejdsglæde og udvikling.


Vores medarbejdere får højere løn end gennemsnittet for lignende jobs og vi arbejder konstant på at sikre lige løn for lige arbejde.


Vi søger at skabe en mangfoldig medarbejderstab i forhold til bl.a. alder, køn og nationalitet.

 

 


Vores bidrag til delmål 12.4

Delmål 12.4: Vi skal håndtere kemikalier og spildprodukter på en miljømæssigt fornuftig måde, i hele deres livscyklus.


Spild fra vores lakeringsanlæg opsamles og overføres automatisk til en beholder, der afhentes af certificeret miljøfirma, der efterfølgende sørger for bortskaffelse og genanvendelse.


Vores bidrag til delmål 12.5

Delmål 12.5: Vi skal nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.


Vores produkter kan adskilles efter endt levetid således de forskellige materiale kan sendes til genanvendelse.Vi tilstræber at lave produkter med lang levetid. Vores produkter er produceret så de enkelte dele kan udskiftes og derved forlænge levetiden.


Således kan vi levere:

  • Ny LED, når lysstyrken bliver for lille eller ved brud
  • Ny transformer, når elektronikken svigter
  • Nye fronter ved uheld eller hærværkEr du klar til at stille grønne krav til din skilteleverandør?