Skilte direkte fra fabrik - med lokal kompetent rådgivning

Skilte
Standerskilt

DANIA SIGNS - Standerskilt DANIA SIGNS - Standerskilt DANIA SIGNS - Standerskilt DANIA SIGNS - Standerskilt DANIA SIGNS - Standerskilt DANIA SIGNS - Standerskilt

Standerskilt

WAYPOINT er et standerskilte system der med sin fleksibilitet og mange variations muligheder er skabt til wayfinding, henvisning, mindre branding opgaver, P.skilte, picktogramstandere, mv.

Anvendelse
I områder med offentlig adgang er der typisk behov for en skiltning der viser vej, informerer, skaber oversigt eller identificerer en destination.

Montering
WAYPOINT standerben monteres enten med forlængede standerben eller i jord med et jordstykke. Metoden har en klar fordel: det giver et bedre og mere fleksibelt system idet standerbenene kan demonteres og udskiftes ved uheld, hærværk eller lignende – ligesom skiltet kan genbruges ved flytning.

Materiale: Aluminium
Overflade behandling: lakering